Update : paaseitjesverkoop

Beste speelsters, ouders, supporters,

Vorig weekend hadden we jullie laten weten dat we onze jaarlijkse
paaseitjesverkoop zouden laten doorgaan, met de nodige aanpassingen om
fysiek contact te vermijden. Rekening houdend met de nieuwe maatregelen
die vanaf vanmiddag in werking treden hebben we dit echter moeten
herbekijken. Gezien de ernst van situatie willen we ons als club strikt
houden aan de regels, wat wil zeggen dat alle niet essentiële
verplaatsingen moeten vermeden worden. Het lijkt ons dus ook
onverantwoord om zelf de paaseitjes te verdelen (waarna deze ook nog
eens door jullie verder verdeeld zouden moeten worden bij familie en
vrienden).

Aangezien het later verdelen van de paaseitjes ook praktisch heel
moeilijk ligt hebben we beslist om de paaseitjesverkoop te annuleren. De
personen die reeds via email besteld hebben en via overschrijving
betaald hebben zullen eerstdaags hun geld terugkrijgen via
overschrijving. Voor diegenen die al een bestelling en geld aan de
ploegverantwoordelijke gegeven hebben spreken best af met de
ploegverantwoordelijke om het geld terug te storten.

We wensen jullie alvast veel sterkte toe in de komende periode en hopen
dat jullie allemaal gezond mogen blijven.

Met sportieve groeten,

Blue Cats Ieper.